- - - - -

Consiliul Școlar al elevilor Telciu

În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE) format din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod democratic. CŞE este o organizaţie a elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar care vine în sprijinul elevilor unităţii de învăţământ pe care o reprezintă. Calitatea de membru al CŞE se dobândeşte prin vot democratic în cadrul fiecărei clase. Fiecare membru al CŞE reprezintă nu doar interesele clasei din care provine, ci interesele tuturor elevilor din şcoală. CŞE îşi desemnează reprezentantul, elev în clasele IX – XII, pentru a participa ca membru de drept la şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii, cu drept de contrasemnare în probleme care îi privesc pe elevi.

CȘE Telciu anul școlar 2019 – 2020

Președinte: Rus Denisa-Bianca-Ioana, cls. a XI-a
Vicepreședinte: Mărtari Florina Iuliana, cls. a XI-a
Secretar: Telcean Călina-Ionela, cls. a IX-a

Membri CȘE Lic. Tehn. Telciu
Scuturici Nicolae-Florin (cls. a V-a A), Ganea Andrei-Ionuț (cls. a V-a B), Moț Alina (cls. a VI-a A), Ani Bianca-Yasmina (cls. a VII-a A), Horț Maria-Florina (cls. a VIII-a B), Țanc Anamaria-Raveca (cls. a X-a), Burnari Ioan-Vasile (cls. a IX-a P), Logigan Daniel (cls. a XI-a P)

Directori departamente

Hojda Robert-Antonio, cls. a VIII-a A (Departament Concursuri Școlare și Extrașcolare)
Scuturici Andrea-Carmen, cls. a VII-a B (Departament Cultură, Educație și Programe)
Cotuț Marius-Adrian, cls. a VI-a B (Departament Sport și Programe de Tineret)
Telcean Anamaria-Daniela, cls. a XII-a (Departament Avocatul Elevului)
Țanc Anamaria-Raveca, cls. a X-a (Departamentul Mobilitate, Informare, Formare, Consiliere)
prof. Tomi Daniela (Consilier Educativ)

Atribuţiile Consiliului Şcolar al elevilor

Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ, asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice, dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte, implică elevii în activităţile desfăşurate, alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare, se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii, apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor, contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.), veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a liceului şi participă la elaborarea lui prin preşedintele Consiliului, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare, sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala, organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.), organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii, organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CȘE semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile.