Telciu

Telciu (în maghiară Telcs, în germană Teltsch) este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România. Comuna Telciu este atestată documentar încă din anul 1264, având în prezent o populaţie de 5.798 locuitori, repartizaţi pe teritoriul a patru sate: Telciu – reşedinţă de comună, Telcişor, Fiad şi Bichigiu. Localitatea este traversată de D.N. 17 C şi calea ferată Salva – Vişeu, care leagă Transilviania cu Maramureşul istoric.

Începuturi, 1 iunie 1771, „Şcoala Poporală”

Începuturile şcolii datează de pe la 1 iunie 1771, prima şcoală, „Şcoala Poporală”, având ca limbi principale de predare germana, latina şi româna. De-a lungul vremii, învăţământul s-a dezvoltat permanent, în timp ce şcoala a purtat diferite denumiri: Şcoala Naţională Poporală(1771), Şcoala Trivială (1837), Şcoala Confesională(1858), Şcoala Primară Română (1919),Şcoala Inferioară de Meserii(1925-1926), Şcoala Generală de 7 ani (1927), Şcoala Ungară de Stat (1940), Şcoala Generală de 8 ani(1957), Şcoala Generală de 10 ani (1969), unde a funcţionat şi o clasă liceu zi cu profil zootehnic în perioada 1987 – 1991.

Liceul Tehnologic Telciu

Liceul Tehnologic Telciu, denumirea dată conform Dispoziţiei Nr.6564/13.12.2011 a Inspectoratului Şcolar al judeţului Bistriţa-Năsăud, are o vechime mai mare de un secol, începându-şi activitatea în mod organizat pe lângă biserică, probabil după 1750. De la înfiinţare până în anul 1867, şcoala a fost susţinută în întregime de comuna politică, iar după anul 1867 până la 1876 s-a aflat în administrarea Perceptoratului districtual Năsăud, iar până la 1886 sub controlul Ordinariatului din Gherla.

Ea a îmbrăcat două aspecte distincte:
– şcoală comunală naţională (până la 1858);
– şcoală greco-catolică, din 1859 până la 1919, când e desfiinţată şi ia caracterul de şcoală primară de stat română.

În viaţa şi activitatea şcolii din Telciu s-au produs multe schimbări pozitive după 1970:
În anul şcolar 1975/1976 s-au pus bazele şcolilor profesionale la Telciu: tâmplărie, dulgherie, mecanică, lăcătuşi-mecanici, tinichigerie etc., în anii 1980- 1983 s-au pus bazele liceului seral, din anul şcolar 2000/2001 au funcţionat clase de liceu , formă de învăţământ de zi, an în care s-a primit şi titulatura de Grup Şcolar, recunoscându-se astfel munca şi activitatea multor generaţii de profesori.

Incepand cu anul 2006 din ordinal 5770 al M.E.C.T se schimba denumirea din Grupul Scolar Telciu in Liceul Tehnologic Telciu.După 1990 în sălile de clasă şi laboratoare şi-au făcut loc calculatoarele, alte mijloace performante de instruire şi educare.Drept urmare, comuna Telciu este considerată un centru cultural, spiritual şi economic al Văii Sălăuţei, şcoala asigurând elevilor o pregătire la nivelul cerințelor pieței forțelor de muncă.