”Nu zidurile fac o școală,
ci spiritul care domnește într-însa.”
Regele Ferdinand I al României

"Învățătura îi confera omului demnitate"
Denis Diderot