Cadre didactice

33

Profesori

15

Învățători

9

Educatoare

1

Maiștri

48

Titulari

10

Suplinitori calificați


Personal didactic auxiliar

2

Secretare

1

Administrator
(studii superioare)

1

Bibliotecar


Personal nedidactic

8

Îngrijitori

4

Fochiști

1

Muncitor întreținere

1

Șofer microbuzul școlii


  • Grad didactic I
  • Grad didactic II
  • Definitivat
  • Debutant
  • 19 profesori, 4 învățători, 3 educatoare

  • 5 profesori, 5 educatoare

  • 3 profesori, 6 învățători, 1 educatoare

  • 6 profesori, 5 învățători